JAKOŚĆ
I ŚRODOWISKO

Nasz wysilek koncentrujemy na zapewnieniu naszym klientom specjalistycznych produktów o wysokiej jakości...

Produkty Najwyzszej Jakości

IBERSA narodzila sie z mentalnosci sluzenia klientom poprzez wykwalifikowanych pracownikow oraz produkty najwyzszej jakosci. Dlatego po 25 latach starań w tym kierunku, firma zdecydowała się w 1995 r. wdrozyc system zarządzania jakością, aby certyfikowac swoje dzialania i podjac wyzwanie ciągłego doskonalenia i konkurencyjności.

Proces ten zakończył się w styczniu 1996 roku, kiedy to zostało przyznane firmie świadectwo rejestracji spółki w AENOR (Hiszpańskie Stowarzyszenie Normalizacji) , w oparciu o normy UNE-EN-ISO 9001/00, będąc jednym z pierwszych przedsiębiorstw w sektorze, które zdobyło to wyróżnienie. Obecnie IBERSA posiada obecnie system zarządzania jakością zgodny z normą UNE-EN-ISO 9001: 2008 wydany przez AENOR. Posiada także certyfikat jakości IQNET, o charakterze międzynarodowym wydany również przez AENOR. Dzięki temu ostatniemu wyróżnieniu IBERSA uzyskała licencję na uzywanie znaku IQNET.


Zobacz certyfikat


ZAANGAŻOWANI W OCHRONĘ ŚRODOWISKA:

Równowaga pomiędzy działalnością gospodarczą i odpowiednią ochroną środowiska jest zasadą, na której opiera się działalność IBERSY. Najważniejsze kierunki działań to:

  • ZESPÓŁ PRACOWNIKÓW: Świadomość ekologiczna i szkolenia związane z ochroną środowiska ludzi, którzy tworzą nasz zespół.
  • ODPADY: Zmniejszenie ilości odpadów i zasobów naturalnych.
    Ponowne użycie materiałów w miarę możliwości i ich recykling.
  • ŚRODOWISKO: Ze względu na naszą lokalizację, zminimalizowanie wpływu naszej działalności na środowisko jest priorytetem w naszej organizacji.

Zobowiązania te prowadzą nas do rozpoczęcia w 2012 roku procesu certyfikacji EKOLOGICZNEJ GOSPODARKI, który to proces zakończy się uzyskaniem certyfikatu ISO 14001 pod koniec tego roku od AENOR.

Zobacz certyfikat

Symulator Wnętrz

KATALOG ONLINE

PROGRAMA DE FIDELIDAD IBERSA